LANSKAP PEMBANGUNAN IBS DAN HARDWARE LANSKAP PEMBANGUNAN IBS DAN HARDWARE

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Matlamat mengadakan Lanskap Pembangunan IBS dan Hardware adalah untuk meningkat dan memantapkan penyertaan Bumiputera dalam Sistem Binaan Berindustri (IBS) dalam pasaran ke arah menjana daya saing Bumiputera bagi memenuhi hasrat Kerajaan dalam mengindustrikan sektor pembinaan sepenuhnya menjelang 2010.

Pelaksanaan lanskap ini adalah melalui pendekatan perkongsian pintar (smart partnership) dengan jabatan/agensi kerajaan yang aktif dalam bidang pembinaan seperti Kementerian Kerja Raya, SIRIM, CIDB, PKK, MIGHT dan NPC serta kerjasama strategic dengan para penyelidik daripada IPTA/IPTS.