BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO DAN INSPEKTORAT BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO DAN INSPEKTORAT

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

CAWANGAN KHIDMAT PENGURUSAN
 1. Pentadbiran am pejabat
 2. Kewangan dan Perolehan pejabat.
 3. Rekod dan Urusan Sumber Manusia.
 4. Penyediaan dan penyebaran maklumat dalaman.
 5. Penyediaan alat bantu pemantauan dan peningkatan kualiti.
 6. Penyediaan bahan atau instrument pemantauan.
 7. Memasukkan data laporan/maklumat hasil pemantauan dan inspektorat.
 8. Pengurusan sistem maklumat.
 9. Menyediakan keperluan perabot dan kelengkapan pejabat.
CAWANGAN PEMANTAUAN PROGRAM KEUSAHAWANAN
 1. Memastikan perancangan program-program keusahawanan selaras dengan pelan strategik sektor keusahawanan MARA.
 2. Memastikan program-program keusahawanan dan urusan pembiayaan yang dikendalikan bawah sektor keusahawanan MARA dijalankan mengikut SOP.
 3. Memastikan program yang dirancang bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan berkaitan usahawanan dijalankan dengan sepenuhnya.
 4. Memastikan pemudah cara yang dilantik bagi program pembangunan keusahawanan mempunyai kepakaran yang khusus.
 5. Mengesan dan mencadangkan penambahbaikan program keusahawanan melalui kajian sistem, SOP dan manual prosedur kerja berkaitan.
Halaman: 1  2