Jadual Harga Buka Tender Jadual Harga Buka Tender

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Transkrian, Pulau Pinang Sesi 2017/2019

Tender No. 62/2016
Bil. Tender 97
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji terima Dan Mentauliah Peralatan Plastics Compounding System Untuk Kegunaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah, Melaka

Tender No. 64/2016
Bil. Tender 25
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji terima Dan Mentauliah Peralatan Injection Moulding 1100kN Untuk Kegunaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah, Melaka

Tender No. 65/2016
Bil. Tender 35
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji terima Dan Mentauliah Peralatan Dust Extraction System & Fume/Ventilation Extraction System Untuk Kegunaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah, Melaka

Tender No. 66/2016
Bil. Tender 27
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Edm Wire Cut Untuk Kegunaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

Tender No. 67/2016
Bil. Tender 28
Lampiran Lampiran

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12