Jadual Harga Buka Tender Jadual Harga Buka Tender

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatn Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Kuala Muar, Johor Sesi 2017/2018

Tender No. 45/2016
Bil. Tender 127
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Sistem Rangkaian Perkakasan Dan Perisian Bagi Ikm Seberang Perai Utara

Tender No. 46/2016
Bil. Tender 17
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Makmal Sains, Menukar Dan Membaikpulih Kebuk Wasap Makmal Kimia Dan Menukarganti Sistem Pendawaian Elektrikal Di Empat Belas (14) Buah Makmal Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Jeli, Kelantan Darul Naim

Tender No. 47/2016
Bil. Tender 18
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Merbok, Kedah Sesi 2017/2018

Tender No. 48/2016
Bil. Tender 99
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Tun Ghazali Shafie, Pahang Sesi 2017/2018

Tender No. 49/2016
Bil. Tender 84
Lampiran Lampiran

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12