Statistik Transaksi Menggunakan MyID bagi 2017

Kementerian/SUK: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Agensi: Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bil
Nama Perkhidmatan  
(Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU)
Tarikh Mula Menggunakan MyID
Jan
Feb
Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
1
Permohonan Jawatan Kosong MARA (eVacancy) 05/07/2010 12756
0

0

                  12756
2
Permohonan ke Institusi Pendidikan MARA (SPUPIM) 1/03/2012 688
445
33                   1166
3
Semakan Baki Pinjaman Pelajaran(e-Baki) 01/01/2004 45031 44281 45576                   134888
4
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 1 (Iklan 1x setahun)   -
 
                    -
5
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 (Iklan 1x setahun)   -
 
                    -
6
Permohonan Sewa Premis MARA (ePremis) 01/11/2010 0 0 0                   0
7
Permohonan pengurangan pinjaman pelajaran MARA (eConversion) 13/12/2010 1199
1576
1045                   3820
8
Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA (ePendahuluan) 01/03/2011 147
280
83                   510
9
Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA (eEduloan) 16/07/2009 23
32
5                   60
10
Peningkatan Sistem Pinjaman Pelajaran MARA (MyEduloan) 07/01/2015 30 10 11374                   11414
Jumlah
  59874
46624
58116                   164614