Statistik Transaksi Menggunakan MyID bagi 2017

Kementerian/SUK: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Agensi: Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bil
Nama Perkhidmatan  
(Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU)
Tarikh Mula Menggunakan MyID
Jan
Feb
Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
1
Permohonan Jawatan Kosong MARA (eVacancy) 05/07/2010 12756
0

0

0                 12756
2
Permohonan ke Institusi Pendidikan MARA (SPUPIM) 1/03/2012 688
445
33 1                 1167
3
Semakan Baki Pinjaman Pelajaran(e-Baki) 01/01/2004 45031 44281 45576 41631                 176519
4
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 1 (Iklan 1x setahun)   -
-
- -                 -
5
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 (Iklan 1x setahun)   -
-
- -                 -
6
Permohonan Sewa Premis MARA (ePremis) 01/11/2010 0 0 0 0                 0
7
Permohonan pengurangan pinjaman pelajaran MARA (eConversion) 13/12/2010 1199
1576
1045 769                 4589
8
Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA (ePendahuluan) 01/03/2011 147
280
83 115                 625
9
Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA (eEduloan) 16/07/2009 23
32
5 1                 61
10
Peningkatan Sistem Pinjaman Pelajaran MARA (MyEduloan) 07/01/2015 30 10 11374 1292                 12706
Jumlah
  59874
46624
58116 43809                 208423