Jadual Sebut Harga Jadual Sebut Harga

 

Sebut Harga Kali Kedua Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Program Diploma Lukisan Reka Bentuk Bagi Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/1
Bil. Sebutharga 11
Lampiran Lampiran