Jadual Sebut Harga Jadual Sebut Harga

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah

No. Sebutharga 086/2017/19
Bil. Sebutharga  10
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perisian ESTEEM 9 Bagi Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Sri Gading

No. Sebutharga 086/2017/20
Bil. Sebutharga  6
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan SSL-VPN Di Pusat Data MARA

No. Sebutharga 086/2017/21
Bil. Sebutharga  4
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Mengubahsuai Ruang Pejabat Transit Sedia Ada Untuk Dijadikan Pejabat Unit Integriti Di Tingkat 24, Ibu Pejabat MARA, Jalan MARA, Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/22
Bil. Sebutharga  13
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Komputer Kegunaan Pelajar Dan Kakitangan Di Kolej Profesional MARA Bandar Melaka (KPMBM)

No. Sebutharga 086/2017/23
Bil. Sebutharga  5
Lampiran Lampiran

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10