Statistik Transaksi Menggunakan MyID bagi 2018

Bil
Nama Perkhidmatan  
(Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU)
Tarikh Mula Menggunakan MyID
Jan
Feb
Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
1
Permohonan Jawatan Kosong MARA (eVacancy) 05/07/2010 0
0
6777 10 0               6787
2
Permohonan ke Institusi Pendidikan MARA (SPUPIM) 1/03/2012 417 82 31637 5160 28905               66201
3
Semakan Baki Pinjaman Pelajaran(e-Baki) 01/01/2004 42140 40400 33767 46708 42334               205349
4
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 1 (Iklan 1x setahun) - - - - - -               -
5
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 (Iklan 1x setahun) - - - - - -               -
6
Permohonan Sewa Premis MARA (ePremis) 01/11/2010 0 0 0 0 0               0
7
Permohonan pengurangan pinjaman pelajaran MARA (eConversion) 13/12/2010 0 0 0 0 0               0
8
Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA (ePendahuluan) 01/03/2011 207 43 50 201 131               632
9
Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA (eEduloan) 16/07/2009 0 0 0 0 0               0
10
Peningkatan Sistem Pinjaman Pelajaran MARA (MyEduloan) 07/01/2015 33 44 43 5333 33               5486
Jumlah
  42797 40569 72274 57412 71403               284455