Jadual Harga Buka Tender Jadual Harga Buka Tender

Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menaiktaraf Sistem Pencegah Kebakaran Di Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM) Jawi, Pulau Pinang

No. Tender   31/2019
Bil. Tender  21
Lampiran Lampiran

 

Membina Dan Menyiapkan "Outdoor Sport Facilities" Untuk Cadangan Membina Dan Menyiapkan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Di Atas Lot Pt Bera/2/B/206/15 Bandar Bera 34, Mukim Triang, Daerah Bera, Pahang Darul Makmur Untuk Tetuan Majlis Amanah Rakyat (MARA) (Pelaksanaan Kerja Wang Kos Prima)

No. Tender   32/2019
Bil. Tender  33
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Sistem Pencegah Kebakaran Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Sri Gading, Batu Pahat, Johor

No. Tender   33/2019
Bil. Tender  22
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Membaik Pulih Bangunan Dan Infrastruktur Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Tender   34/2019
Bil. Tender  51
Lampiran Lampiran
Halaman: 1  2  3  4  5  6  7