BAHAGIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN BAHAGIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Pengenalan

  • Kemudahan pembiayaan perniagaan disediakan untuk membantu Usahawan Bumiputera memulakan perniagaan atau menambah modal bagi meningkatkan perniagaan. 
  • Pembiayaan dilaksanakan mengikut Konsep Islam, bebas daripada riba.

Objektif

  • Untuk menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan ke arah menambah bilangan serta mempertingkatkan tahap Usahawan Bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian yang bersaiz kecil dan sederhana.

Pembiayaan

Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Pembiayaan Perniagaan MARA adalah seperti berikut :

Skop Kaedah / Konsep Skim Syarat Kelayakan
Tempoh / Kadar Keuntungan Cara Memohon Penyediaan RP Jaminan / Cagaran