BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Matlamat

Menjadi penyumbang utama kepada pengwujudan K-Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) dalam generasi keenam ilmu inovasi (6th Generation Innovation).

Nilai Teras

Menerapkan nilai Sainstifik, Independen, Kreatif, Amanah dan Patriotik.

Objektif Operasi

  • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai  pencapaian aktiviti pendidikan menengah di MRSM sebagai tapak semaian yang kukuh dan mantap untuk meneruskan pembangunan insan bumiputera ke arah mewujudkan masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera generasi kedua.
  • Mewatakkan pelajar lepasan MRSM sebagai pelajar yang mempunyai jati diri, pemikiran strategik, kreatif dengan kekuatan daya tahan, daya saing dan daya juang berlandaskan nilai-nilai murni sebagai asas kepada budaya keusahawanan.
  • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai pencapaian aktiviti pembangunan Kurikulum Asas dan Terbitan bagi MRSM untuk menjamin Piawai Kualiti Pendidikan menengah memenuhi aspirasi kerajaan Malaysia sebagai hak kecemerlangan pendidikan di Malaysia.
  • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum (asas dan terbitan) dengan tujuan membina modal insan yang cergas dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran globalisasi.
  • Merancang, melaksanakan dan memilih pelajar bumiputera yang berpencapaian sederhana, berpendapatan rendah, berpotensi, berbakat, dan berminat untuk meneruskan pengajian menengah di MRSM bagi memenuhi syarat kemasukan ke IPT.
  • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai keberkesanan aktiviti pembangunan sahsiah pelajar dalam bidang-bidang strategik dengan tujuan membantu pelajar yang mempunyai sahsiah terpuji.
  • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai keberkesanan aktiviti keusahawanan bagi memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar pada peringkat awal.
  • Merancang, memantau dan menilai kemudahan dan khidmat pengurusan pendidikan bagi memperkasakan sistem pendidikan MRSM berdasarkan piawai kualiti pendidikan MARA.
  • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai pencapaian pembangunan profesion perguruan di MRSM supaya guru-guru MRSM mencapai tahap profesionalisme yang cemerlang.
  • Merancang, melaksanakan dan memantau penyelidikan di MRSM bagi memperkemaskan dan mengantarabangsakan sistem MRSM.