BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

 

Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) bertanggungjawab untuk merancang, mengawal dan menyelia aktiviti-aktiviti pengajian tinggi (akademik, teknikal dan vokasional) yang dijalankan di Kolej Profesional MARA (KPM), Kolej MARA (KM), UniKL, Kolej Universiti Poly-Tech MARA (KUPTM), Kolej Poly -Tech MARA (KPTM), German-Malaysia Insitute (GMI) dan GIATMARA.

 

BPT secara spesifik juga mengawal selia proses:

 

1.     Pengambilan pelajar ke Kolej Profesional MARA, termasuk:

a.      Promosi

b.     Pemilihan

c.      Rayuan

d.     Khidmat nasihat

 

2.     Pemindahan kredit program Diploma KPM ke IPTA/IPTS

a.      Pemetaan Kursus (Subjek)

b.     Permohonan secara individu

 

3.     Koloborasi bersama institusi pendidikan tinggi awam & swasta serta industri dari dalam dan luar negara