Skip to Content

BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

FOKUS PENAJAAN PENAJAAN

Bahagian Penganjuran Pelajaran menawarkan pinjaman pelajaran kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang layak untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Foundation, Diploma, Ijazah Pertama / Meister, Sarjana dan Doktor Falsafah.

Bidang-bidang yang menjadi fokus penajaan adalah berlandaskan outcome (outcome-based sponsorship) seperti berikut:

Outcome

Discipline / Specialisations

 Leaders

Social Sciences, Business Mgt, Islamic Scholarship, Military & Police Sciences

 Professionals

Healthcare, Medical Sciences, Veterinary, ICT, Laws, Engineering, Technology, Material  Sciences, Finance & Banking, Professional Certifications, Aerospace Technologies, Robotics & Artificial Intelligence

 Master

Craftsmanship, Technical certifications, OJT Fashion & Textiles, Technical Skills

 Global Competence  Workforce

STEM, Applied Sciences, O&G specialists, Aviation, Education, Media & Entertainment Technology, Sport Sciences, Navigation & Logistics, Languages

 Entrepreneurs

Biotechnology & Oleochemicals, Automotive, Agri/horti/aqua-cultures, Architecture, Tourism, Industrial Design, Communication Technologies, Visual Arts, Culinary Arts, Cyber Security

 

SYARAT-SYARAT PENAJAAN

  • Skim Pinjaman Pelajaran MARA hanya terbuka kepada pelajar Bumiputera dan Warganegara Malaysia sahaja;

  • Tidak menerima bantuan kewangan / tajaan dari mana-mana agensi yang lain bagi pengajian/peringkat pengajian yang sama;

  • Tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja bagi pengajian sebelumnya atas sebab tindakan disiplin;

  • Bebas daripada atau mendapat penangguhan kontrak perkhidmatan (sekiranya ada) bagi tempoh pengajian yang hendak diikuti;

  • Aktif di dalam aktiviti kokurikulum semasa di kolej/universiti;

  • Diperakui sihat oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau Panel Doktor yang dilantik oleh Majlis MARA bagi pengajian luar negara;tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah;

  • Mematuhi syarat kelayakan akademik yang telah ditetapkan oleh MARA;

  • Kelayakan had umur semasa memohon adalah seperti berikut:

PERINGKAT

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

 Diploma

< 35 tahun

Tidak ditaja

 Ijazah Pertama

< 40 tahun

30 tahun

 Ijazah Sarjana

< 45 tahun

35 tahun

 Ijazah Doktor Falsafah

< 45 tahun

40 tahun

 

Halaman: 1  2  

 

Bilangan Pelawat  :  2 6 3 1 9 9 9
| MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA), Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur . Tel: 03-26132000. Emel : webmaster@mara.gov.my