BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Latar Belakang

Bahagian  Dasar & Perancangan Strategik telah ditubuh secara rasminya pada 29 Januari 1997 setelah dinaikkan taraf daripada unit kepada bahagian. Bahagian  Dasar & Perancangan Strategik  terlibat dalam penyediaan perancangan Lima Tahun MARA, menyelaras dan memohon peruntukkan pembangunan tahunan, pemantauan pelaksanaan projek-projek MARA serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Bahagian  Dasar & Perancangan Strategik juga bertindak sebagai penyelaras dan penghubung berkaitan program dan aktiviti pembangunan MARA dengan pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah serta Agensi Pusat.

Objektif Bahagian  Dasar & Perancangan Strategik

Menyedia dan menyelaras maklumat berkaitan perancangan, belanjawan, pemantauan dan penilaian program dan projek-projek pembangunan MARA.

Menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi membantu Pengurusan MARA di dalam membuat keputusan yang lebih berkesan selaras dengan objektif MARA

FUNGSI DAN AKTIVITI UTAMA

DASAR DAN PERANCANGAN

 • Menganalisis dan mengesan Dasar, Maklumat, Peraturan dan Amalan Kerajaan bagi membantu penggubalan dan penetapan dasar dalam MARA
 • Mengenalpasti dan mengkaji isu semasa yang mempunyai implikasi dasar terhadap aktiviti MARA dengan merumuskan cadangan untuk dijadikan panduan, peraturan dan amalan dalam pelaksanaan program/projek MARA
 • Mewujudkan data bank bagi membantu penggubalan dasar dan pewujudan program-program  MPPB oleh MARA
 • Menjalankan kajian kemungkinan dan penggubalan aktiviti dan projek MARA
 • Menyediakan aktiviti perancangan dalaman MARA
 • Menjalankan kajian yang menyokong pembangunan dasar dan penyediaan perancangan MARA
 • Menjalankan kajian impak program/projek MARA
 • Menyediakan program pembangunan ekonomi wilayah - WPI, NCER, ECER, SDC dan SCORE
 • Menjalankan kajian, mengenalpasti, menganalisa peluang-peluang perniagaan/projek di dalam pembangunan Wilayah Koridor

PENGURUSAN PROJEK

 • Menyelaras program/projek dan cadangan pembangunan program/projej sedia ada dan baru MARA
 • Menyelaras/Menyediakan kertas konsep dan perincian projek/program baru
 • Melaksana aktiviti pemantauan projek/program pembangunan MARA
 • Mengkaji/Menilai kesesuaian tapak/lokasi cadangan projek fizikal
 • Mengurus/Menganalisa dan memantau maklumat Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)
 • Memantau prestasi program/projek MARA

BAJET PEMBANGUNAN

 • Menyediakan perancangan lima tahun MARA (RMK)
 • Menyediakan Kajian Separuh Penggal (KSP)
 • Menyediakan keperluan bajet pembangunan tahunan MARA
 • Memperolehi kelulusan dan peruntukan projek baru
 • Menganalisis dan mendapatkan kelulusan skop daripada agensi pusat.
 • Menyediakan keperluan rikupmen peruntukan pembangunan MARA
 • Mengurus Sistem Laporan Prestasi Program/Projek (L3P)
 • Memantau prestasi bajet pembangunan

PENGURUSAN OPERASI

 • Mengurus dan mengawal pentadbiran am
 • Menyediakan laporan prestasi projek fizikal dan Data Korporat MARA
 • Urusan Parlimen
 • Menyediakan Laporan Penunjuk Prestasi (KPI) MARA
 • Menyelaras aktiviti kualiti
 • Menyediakan Laporan Tahunan MARA
 • Perkonsian maklumat dalam dan luar MARA