Bahagian Pelaburan dan Pembangunan Subsidiari Bahagian Pelaburan dan Pembangunan Subsidiari

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Objektif

  • Penglibatan dalam bidang perniagaan berimpak tinggi.
  • Pembangunan hartanah MARA, pengkomersialan program-program MARA untuk menjana pendapatan.
  • Peningkatan prestasi syarikat-syarikat MARA ke arah memaksimumkan keuntungan.