CARA MEMOHON CARA MEMOHON

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Set Borang Yang Lengkap :-

SKIM PEMBIAYAAN KONTRAK EKSPRES (SPiKE) DAN SKIM PEMBIAYAAN PENINGKATAN PERNIAGAAN (SPPP)


SILA DAPATKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN DI PEJABAT MARA DAERAH / NEGERI YANG BERHAMPIRAN DENGAN TUAN PUAN.


1.  Borang Permohonan Pembiayaan Perniagaan

2.  Borang Maklumat Peribadi

3.  Borang Jaminan/ Borang Cagaran

4.  Senarai Semak Permohonan Pembiayaan

BAYARAN PEMPROSESAN

 Jumlah Pembiayaan  
 Kadar Bayaran
RM5,000
RM    5
RM 5,001 hingga RM 20,000  
RM   20
RM 20,001 hingga RM 50,000 
RM   50
RM 50,001 hingga RM 250,000 
RM   100
RM 250,001 ke atas
RM   200

 

SKIM JAMINAN USAHAWAN MARA (SJUM)

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan rancangan perniagaan kepada bank komersial yang berhampiran.

  • BAHAGIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA
  • BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB)