e-BIDDING Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaiktaraf Program Teknologi Kejuruteraan Automotif Untuk Institut Kemahiran MARA (IKM)

No. eBIDDING EBID/086/16/0007
Tarikh Paparan 28/12/2016
Tarikh Tutup 25/01/2017
Lampiran Lampiran