Cadangan Penjualan Sebelas (11) Buah Bas Terpakai ( No. Pendaftaran :  KBE 8110, WNY 2053, WNV 5284, KBC 3476, KBC 3475, CBD 9765, CBE 3193, CBD 8695, CBD 8697, KBC 7012 DAN KBE 8096 ) Di ML Kangar Perlis,  ML Raub Pahang, ML Lurah Bilut Pahang, ML Yan Kedah, ML Zon Utara (Mergong) Kedah

Quotation No. 086/2016/57
Display Date 22/09/2016
Close Date 04/10/2016
Attachment Lampiran