Cadangan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Diari MARA Tahun 2019

Quotation No. 086/2018/30
Display Date 19/09/2018
Close Date 28/09/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Sebutharga Untuk Menyiapkan Tender Bagi Kerja-Kerja Selenggaraan Dan Menaik Taraf Asrama Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut, Perak

Quotation No. 086/2018/29
Display Date 13/09/2018
Close Date 04/10/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perolehan Penggantian Notebook Di Ibu Pejabat MARA

Quotation No. 086/2018/27
Display Date 04/09/2018
Close Date 19/09/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Firewall Di Pejabat MARA Negeri Dan Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM)

Quotation No. 086/2018/28
Display Date 04/09/2018
Close Date 19/09/2018
Attachment Lampiran