Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Mengujiterima, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Bagi Fasa Pertama (1) Bengkel / Makmal Penyuisan & Perkakasan Elektrik Voltan Rendah

Tender No. 77/2016
Display Date 30/11/2016
Close Date 05/01/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Selenggaraan Dan Menaik Taraf Asrama Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut, Perak

Tender No. 75/2016
Display Date 11/11/2016
Close Date 08/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara

Tender No. 74/2016
Display Date 15/11/2016
Close Date 20/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal Secara Sewaan, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Komputer Untuk Kegunaan Pejabat Pentadbiran MARA

Tender No. 71/2016
Display Date 07/11/2016
Close Date 08/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Scanning Electron Microscope Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

Tender No. 70/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 22/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Selective Laser Sintering 3D Printer System Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

Tender No. 69/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 22/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Multi Axis Laser Processing Machine Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

Tender No. 68/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 20/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan EDM Wire Cut Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

Tender No. 67/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 20/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Dust Extraction System & Fume/Ventilation Extraction System Untuk Kegunaani Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah , Melaka

Tender No. 66/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 19/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Injection Moulding 1100kN Untuk Kegunaani Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah , Melaka

Tender No. 65/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 15/12/2016
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Plastics Compounding System Untuk Kegunaani Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah , Melaka

Tender No. 64/2016
Display Date 08/11/2016
Close Date 15/12/2016
Attachment Lampiran