Permohonan Data Permohonan Data

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bahagian Komunikasi Korporat

Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4600
Faks : 03-2692 7386

Pegawai e-Aduan :
03-2613 4844, 2613 4845

 

E-mel : webmaster@mara.gov.my