Cadangan Membekal, Memasang Kotak Fail Dan Aksesori Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Bilik Fail Di Bahagian Binaan Dan Selenggaraan, Tingkat 11, Ibu Pejabat MARA.

Quotation No. 086/2017/46
Display Date 08/09/2017
Close Date 21/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Menyediakan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Dan Perkhidmatan Pengawalan Hantaran Wang Kutipan (Cash In Transit) Bersenjata Di Kaunter Bayaran MARA Tingkat 2, Ibu Pejabat MARA, 21 Jalan MARA, Kuala Lumpur

Quotation No. 086/2017/45
Display Date 08/09/2017
Close Date 21/09/2017
Attachment Lampiran