Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Pasir Salak, Perak Sesi 2018/2019

Tender No. 57/2017
Display Date 15/08/2017
Close Date 14/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang Sesi 2018/2019

Tender No. 56/2017
Display Date 15/08/2017
Close Date 12/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perolehan Perkakasan ICT Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Profesional MARA Indera Mahkota

Tender No. 55/2017
Display Date 15/08/2017
Close Date 20/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Dan Mengujilari Serta Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Operasi Pesisir) Untuk Kegunaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kemaman, Terengganu

Tender No. 54/2017
Display Date 15/08/2017
Close Date 27/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Elektrik (Domestik & Industri) Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut, Terengganu

Tender No. 53/2017
Display Date 15/08/2017
Close Date 25/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal,Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Dalam Bidang Automotif Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut, Terengganu

Tender No. 52/2017
Display Date 15/08/2017
Close Date 25/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima, Mengujilari, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Bagi Fasa Kedua (2)

Tender No. 51/2017
Display Date 25/07/2017
Close Date 05/09/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

Tender No. 50/2017
Display Date 25/07/2017
Close Date 29/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Dan Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah A1 Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Jasin

Tender No. 49/2017
Display Date 25/07/2017
Close Date 29/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah Kategori A4 Dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri) Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Johor Bahru

Tender No. 48/2017
Display Date 25/07/2017
Close Date 28/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Kimpalan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Johor Bahru

Tender No. 47/2017
Display Date 25/07/2017
Close Date 28/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Kimpalan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut

Tender No. 45/2017
Display Date 18/07/2017
Close Date 24/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima An Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut

Tender No. 44/2017
Display Date 18/07/2017
Close Date 23/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Sungai Petani

Tender No. 43/2017
Display Date 18/07/2017
Close Date 22/08/2017
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah Beserta Talian Atas A1 Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Sik

Tender No. 42/2017
Display Date 18/07/2017
Close Date 21/08/2017
Attachment Lampiran