Tender Result Archives 2013 Tender Result Archives 2013

Journal Content Journal Content


 

NO.
TENDER NO. DETAILS SUCCESSFULL CONTRACTOR / DEVELOPER 
PRICE OFFERED (RM)
56
54/2013 Pemilihan Kontraktor Bagi Tender Semula Cadangan Kerja-Kerja Pendawaian Semula Elektrik Dan kerja-Kerja Berkaitan Di MRSM Kuala Krai, Kelantan RZH ENTERPRISE SDN. BHD.                       
575,900.00
57
53/2013 Pemilihan Kontraktor Bagi Tender Semula Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Makmal Sains Dan bengkel Kemahiran Hidup Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di MRSM Besut, Terengganu SELESA ENGINEERING SDN. BHD.                       
1,723,480.00
58
46/2013 Cadangan Memilih Dan Menyetuju Terima Pembekal Bagi Perolehan Membekal, Menghantar, memasang, menguji, Melatih, Mentauliah Dan Menyelenggara Peningkatan Infrastruktur Rangkaian Di Ibu Pejabat MARA SIGMA RECTRIX SYSTEMS (M) SDN. BHD.                       
242,438,900.00
59
49/2013 Pemilihan Kontraktor Bagi Tender Semula Cadangan Kerja-Kerja Peningkatan Dewan Besar Dan Asrama, Membaik Pulih Dapur Dewan Makan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang ALOR CONSTRUCTION                       
662,480.00

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8