Quotation Schedule Quotation Schedule

adangan Perolehan Bagi Khidmat Sokongan Dan Selenggaraan Sistem Rangkaian Di Ibu Pejabat MARA

Quotation No.  086/2018/16
Quotation Qtty.  3
Attachment Lampiran

 

Cadangan Menyediakan Perkhidmatan Mengendali Dan Membimbing Bahagian Kemahiran & Teknikal (BKT), Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA-Japan Institute (MJII) Dan Institut Kemahiran MARA (IKM) Untuk Ke Arah Persijilan MS ISO 9001:2015 Secara Multiple Site

Quotation No.  086/2018/17
Quotation Qtty.  8
Attachment Lampiran

 

Cadangan Penyediaan Dan Pembekalan Makanan Bermasak (Islam) Bagi Seminar MARA - NAICO International Aerospace Symposium (MINAS) 2018 Bertempat Di Menara MITI Kuala Lumpur

Quotation No.  086/2018/18
Quotation Qtty.  6
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Penyewaan Satu (1) Unit Mesin Penyalin Warna Tugas Sederhana Untuk Kegunaan Bilik Cetak MARA Selama Tiga (3) Tahun

Quotation No.  086/2018/19
Quotation Qtty.  3
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal Dan Menyediakan Perkhidmatan Latihan, Fasiliti Serta Konsultasi Bagi Program Pembangunan Usahawan Profesional Untuk Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Quotation No.  086/2018/20
Quotation Qtty.  3
Attachment Lampiran

Pages: 1  2  3  4  5  6  7