Quotation Schedule Quotation Schedule

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah

Quotation No. 086/2017/19
Quotation Qtty.  10
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perisian ESTEEM 9 Bagi Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Sri Gading

Quotation No. 086/2017/20
Quotation Qtty.  6
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan SSL-VPN Di Pusat Data MARA

Quotation No. 086/2017/21
Quotation Qtty.  4
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Mengubahsuai Ruang Pejabat Transit Sedia Ada Untuk Dijadikan Pejabat Unit Integriti Di Tingkat 24, Ibu Pejabat MARA, Jalan MARA, Kuala Lumpur

Quotation No. 086/2017/22
Quotation Qtty.  13
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Komputer Kegunaan Pelajar Dan Kakitangan Di Kolej Profesional MARA Bandar Melaka (KPMBM)

Quotation No. 086/2017/23
Quotation Qtty.  5
Attachment Lampiran

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12