Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Journal Content Journal Content

 

 

Nama :  YBhg. Dato' Abdul Rashid Bin Mohd Said
Jawatan :  Timbalan Ketua Pengarah MARA (Khimat Pengurusan)
Emel :  rashid@mara.gov.my
No. Telefon :  03-261 34912
No. Faks :  03-269 27978
   
Peranan:  
a) Melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT
b) Menentukan keperluan keselamatan ICT
c) Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti 
  penyediaan DKICT MARA serta pengurusan risiko dan pengauditan dan
d) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MARA.