Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Video Conference Di Ibu Pejabat MARA

Quotation No. 086/2018/34
Display Date 03/10/2018
Close Date 17/10/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian Bagi Sistem IP-PABX Di Ibu Pejabat MARA

Quotation No. 086/2018/33
Display Date 03/10/2018
Close Date 17/10/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perolehan Perkakasan Bagi WAN Load Balancer Di Pusat Data MARA

Quotation No. 086/2018/32
Display Date 03/10/2018
Close Date 17/10/2018
Attachment Lampiran