Cadangan Membina Dan Menyiapkan Bumbung Berstruktur Besi Bagi Cadangan Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Dalam Bidang Automotif Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Beseri, Perlis Indera Kayangan

No. Tender  40/2019
Display Date  17/07/2019
Close Date  14/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Muadzam Shah, Pahang Sesi 2020/2021

No. Tender  39/2019
Display Date  17/07/2019
Close Date  21/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Mersing, Johor Sesi 2020/2021

No. Tender  38/2019
Display Date  17/07/2019
Close Date  20/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Tun Dr. Ismail, Johor Sesi 2020/2021

No. Tender  37/2019
Display Date  17/07/2019
Close Date  19/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Pasir Salak, Perak Sesi 2020/2021

No. Tender  36/2019
Display Date  10/07/2019
Close Date  09/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang Sesi 2020/2021

No. Tender  35/2019
Display Date  10/07/2019
Close Date  08/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Membaik Pulih Bangunan Dan Instrastruktur Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Tender  34/2019
Display Date  01/07/2019
Close Date  06/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Membaik Pulih Bangunan Dan Instrastruktur Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Tender  34/2019
Display Date  01/07/2019
Close Date  06/08/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Sistem Pencegah Kebakaran Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Sri Gading, Batu Pahat, Johor

No. Tender  33/2019
Display Date  26/06/2019
Close Date  25/07/2019
Attachment Lampiran

 

Membina Dan Menyiapkan “Outdoor Sport Facilities” Untuk Cadangan Membina Dan Menyiapkan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Di Atas Lot PT Bera/2/B/206/15 Bandar Bera 34, Mukim Triang, Daerah Bera, Pahang Darul Makmur Untuk Tetuan Majlis Amanah Rakyat (MARA) (Pelaksanaan Kerja Wang Kos Prima)

No. Tender  32/2019
Display Date  25/06/2019
Close Date  24/07/2019
Attachment Lampiran

 

adangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menaiktaraf Sistem Pencegah Kebakaran Di Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM) Jawi, Pulau Pinang

No. Tender  31/2019
Display Date  20/06/2019
Close Date  22/07/2019
Attachment Lampiran