Tender Kali Kedua Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaik Taraf Program Diploma Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Untuk Institut Kemahiran MARA (IKM) Sik, Kedah

Tender No.  20/2019
Tarikh Paparan  22/04/2019
Close Date  29/05/2019
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri) Di Institut  Kemahiran MARA (IKM) Beseri, Perlis

Tender No.  19/2019
Display Date  22/04/2019
Close Date  28/05/2019
Lampiran Lampiran

 

Tender Kali Kedua Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaik Taraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Dalam Bidang Kimpalan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Beseri, Perlis

Tender No.  18/2019
Display Date  22/04/2019
Close Date  28/05/2019
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mengesah Tauliah Satu (1) Buah Bas Berhawa Dingin Dan Empat Puluh (40) Tempat Duduk Penumpang Untuk Kegunaan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Semporna, Sabah

Tender No.  17/2019
Display Date  18/04/2019
Close Date  17/05/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih, Mentauliah Perkakasan, Perisian Dan Sistem Rangkaian ICT Fasa 2 Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM) Lenggong, Perak 

Tender No.  16/2019
Display Date  10/04/2019
Close Date  15/05/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mengesah Tauliah Sepuluh (10) Buah Bas Ekspres Double Decker (Berprestasi Tinggi) Berhawa Dingin Dan Empat Puluh Lima (45) Tempat Duduk Penumpang Untuk Kegunaan MARA 

Tender No.  15/2019
Display Date  08/04/2019
Close Date  15/05/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Kuching, Sarawak Sesi 2019/2021

Tender No.  14/2019
Display Date  02/04/2019
Close Date  02/05/2019
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Sungai Besar, Selangor Sesi 2019/2021

Tender No.  13/2019
Display Date  02/04/2019
Close Date  29/04/2019
Attachment Lampiran