Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Gemencheh, Negeri Sembilan Sesi 2019/2020

Tender No.  42/2018
Display Date  16/04/2018
Close Date  18/05/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Serting, Negeri Sembilan Sesi 2019/2020

Tender No.  41/2018
Display Date  16/04/2018
Close Date  16/05/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Kuala Klawang, Negeri Sembilan Sesi 2019/2020

Tender No.  40/2018
Display Date  16/04/2018
Close Date  15/05/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Merekabentuk, Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima, Mengujilari, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Tujuan Pentauliahan Suruhanjaya Tenaga (ST) Sebagai Pusat Latihan Bertauliah Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Voltan Tinggi Kategori B0, B1 Dan B4 Sepenuh Dan Separuh Masa Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

Tender No.  39/2018
Display Date  13/04/2018
Close Date  25/05/2018
Attachment Lampiran

 

adangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Batu Pahat, Johor Sesi 2019/2020

Tender No.  38/2018
Display Date  03/04/2018
Close Date  04/05/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di KM Seremban, Negeri Sembilan Sesi 2019/2020

Tender No.  37/2018
Display Date  03/04/2018
Close Date  03/05/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Tambahan Dan Perubahan Ke Atas 1 Blok Bangunan 15 Tingkat Sedia Ada Fakulti Industrial Electronics, Kampus Baru German-Malaysian Institute (GMI) Di Atas Lot-Lot 2869, 2870, 7579, 7580, 7584, 7585, 7586, 7587, 7591, 7592, 7593, 7594, 7596, 7597, 7598 & 7599 Mukim Kajang Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan

Tender No.  36/2018
Display Date  29/03/2018
Close Date  30/04/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Kerjakerja Membekal, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Kelengkapan Alatan Sains Untuk Makmal Sains Kolej MARA (KM) Banting, Selangor

 

Tender No.  34/2018
Display Date  19/03/2018
Close Date  23/04/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mengesah Tauliah Lima Belas (15) Buah Bas Henti-Henti (Midi @ Mini) Berhawa Dingin Tiga Puluh (30) Tempat Duduk Penumpang Dan Sepuluh (10) Berdiri Untuk Kegunaan MARA Bagi Projek Negeri Sembilan

 

Tender No.  33/2018
Display Date  15/03/2018
Close Date  20/04/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mengesah Tauliah Dua Belas (12) Buah Bas Henti-Henti (Midi @ Mini) Berhawa Dingin Tiga Puluh (30) Tempat Duduk Penumpang Dan Sepuluh (10) Berdiri Untuk Kegunaan MARA

 

Tender No.  32/2018
Display Date  15/03/2018
Close Date  20/04/2018
Attachment Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mengesah Tauliah Empat Belas (14) Buah Bas Henti-Henti (Berprestasi Sederhana) Berhawa Dingin Empat Puluh (40) Tempat Duduk Penumpang Dan Sepuluh (10) Berdiri Untuk Kegunaan MARA

 

Tender No.  31/2018
Display Date  15/03/2018
Close Date  20/04/2018
Attachment Lampiran