Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

TALIAN UTAMA MARA: 03-26132000

Emel Webmaster MARA : webmaster@mara.gov.my

   

 

 
   

Bahagian Kawalan Kredit
Tingkat 3, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2020 / 03-2613 2194
Faks : 03-2698 1481

   

 

Bahagian Pendidikan Menengah
Tingkat 19 & 20, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4222 / 03-2613 4493 / 03-2613 4550
Faks : 03-2691 1658

           
   

Bahagian Kewangan
Tingkat 14 & 15, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4231 / 03-2613 4205 / 03-2613 4285
Faks : 03-2691 5725 / 03-2691 5828

   

Bahagian Sumber Manusia
Tingkat 17 & 18, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4471 / 03-2613 4365 / 03-2613 4385 / 03-2613 4367 / 03-2613 5039
Faks : 03-2691 3075

   
           
   

Bahagian Teknologi Maklumat
Tingkat 6 & 7, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2332 / 03-2613 2311 / 03-2613 2314
Faks : 03-2691 0454

   

Bahagian Penganjuran Pelajaran
Tingkat 3, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2518 / 03-2613 2075 /
03-2613 2016
Faks : 03-2698 3144

           
   

Unit Urus Setia Majlis
Tingkat 25, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4901 / 03-2613 4896
Faks : 03-2692 2737

   

Unit Penyelidikan & Inovasi
Tingkat 9, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4370 / 03-2613 4346
Faks : 03-2691 0486

   
           
   

Unit Penyelaras
Tingkat 25, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4923 / 03-2613 4916
Faks : 03-2692 7573

   

Unit Integriti
Tingkat 24, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4644 / 03-2613 4929
Faks : 03-2698 3254

   
           
   

Bahagian Komunikasi Korporat
Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4600 / 03-2613 4601
Faks : 03-2692 7386

Pegawai Aduan :
03-2613 4844 / 03-2613 5086

   

Bahagian Audit Dalam
Tingkat 25, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4888 / 03-2613 4892
Faks : 03-2691 9725

           
   

Bahagian Pendidikan Tinggi
Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4087 / 4075 / 4076
Faks : 03-2691 5219

   

Bahagian Kemahiran dan Teknikal
Tingkat 20 & 21, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4586 / 03-2613 4594 / 03-2613 4611
Faks : 03-2691 4510

           
   

Bahagian Pembiayaan Perniagaan
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2543 / 03-2613 2544
Faks : 03-2691 5475

   

Bahagian Pembangunan Usahawan
Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4781 / 03-2613 4783
Faks : 03-2691 3077

           
   

Bahagian Infrastruktur Komersial
Tingkat 16, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4825 / 03-2613 4818
Faks : 03-2692 2240

   

Bahagian Pelaburan & Pembangunan Subsidiari
Tingkat 22, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4754 / 03-2613 4732
Faks : 03-2693 2637

           
   

Bahagian Perancangan Strategik
Tingkat 22, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4727 / 03-2613 4720 / 03-2613 4730
Faks : 03-2698 1471

   

Bahagian Pengurusan Aset Dan Perolehan
Tingkat 10, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2241/ 03-2613 2229
Faks : 03-2691 5725

           
   

Bahagian Perundangan
Tingkat 13, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4115 / 03-2613 4104 / 03-2613 4113
Faks : 03-2692 6834

   

Bahagian Teknologi Kreatif & Multimedia
Tingkat 4, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 2400 / 03-2613 2410
Faks : 03-2692 7573

           
   

Bahagian Binaan dan Selenggaraan
Tingkat 11, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2599 / 03-2613 2588
Faks : 03-2694 9661

   

Bahagian Industri Pengangkutan
Tingkat 6, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2444 / 03-2613 2445 / 03-2613 2481 / 03-2613 2489
Faks : 03-2691 3061

           
   

Bahagian Pengurusan Risiko dan Inspektorat
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2111 / 03-2613 5040
Faks : 03-2698 6140