Cadangan Jualan Sembilan (9) Buah Bas Terpakai Di Bengkel-Bengkel Mara Liner (ML Mergong, Kedah – KBH 8421, KBH 8561, KBH 8447, KBH 8449, KBH 8559), (ML Kangar, Perlis - KBE 8098), (ML Raub, Pahang – CBD 6458, CBD 6457, CBD 6507)

No. Sebutharga 086/2018/38
Tarikh Paparan 08/11/2018
Tarikh Tutup 22/11/2018
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perolehan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian Server Di Pusat Data MARA

No. Sebutharga 086/2018/37
Tarikh Paparan 08/11/2018
Tarikh Tutup 23/11/2018
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perolehan  Penggantian Perkakasan Intrusion Prevention System (IPS) Di Pusat Data MARA

No. Sebutharga 086/2018/36
Tarikh Paparan 08/11/2018
Tarikh Tutup 23/11/2018
Lampiran Lampiran

 

Sebut Harga Kali Ketiga Cadangan Pembaharuan Langganan Perkhidmatan Web Hosting Untuk Majlis Amanah Rakyat (MARA) 

No. Sebutharga 086/2018/35
Tarikh Paparan 08/11/2018
Tarikh Tutup 23/11/2018
Lampiran Lampiran