Membina Dan Menyiapkan “Outdoor Sport Facilities” Untuk Cadangan Membina Dan Menyiapkan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Di Atas Lot PT Bera/2/B/206/15 Bandar Bera 34, Mukim Triang, Daerah Bera, Pahang Darul Makmur Untuk Tetuan Majlis Amanah Rakyat (MARA) (Pelaksanaan Kerja Wang Kos Prima)

No. Tender  32/2019
Tarikh Paparan  25/06/2019
Tarikh Tutup  24/07/2019
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menaiktaraf Sistem Pencegah Kebakaran Di Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM) Jawi, Pulau Pinang

No. Tender  31/2019
Tarikh Paparan  20/06/2019
Tarikh Tutup  22/07/2019
Lampiran Lampiran

 

Menyiapkan Projek Sakit Bagi Tender Kali Kedua Cadangan Pembinaan Bangunan Kekal GIATMARA Mukah, Lot 5907 Block 48, Mukah Land District, Mukah, Sarawak

No. Tender  30/2019
Tarikh Paparan  29/05/2019
Tarikh Tutup  08/07/2019
Lampiran Lampiran