BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN INFRASTRUKTUR BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN INFRASTRUKTUR

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
Pengenalan
 • Membangunkan peluang-peluang perniagaan terutamanya dalam bidang peruncitan dan pemborongan.
 • Mentransformasikan lepasan pelatih atau   pekerja teknikal menjadi usahawan.
 • Membangunkan industri makanan dan bukan makanan melalui penyediaan kemudahan dan insentif pengeluaran dan perkilangan.
 • Membangunkan Industri IBS dalam sistem pembinaan terbuka bagi mencapai Pelan Halatuju IBS Nasional.    
Hala tuju strategik PSM 2006 -2015
 • Penambahan Aset & Ekuiti Bumiputera Ke Arah Merealisasikan Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Objektif
 • Melahirkan usahawan IKS berdaya tahan.
 • Meningkat dan memantapkan potensi IKS glokal
 • Melonjakkan capacity  dan capability IKS menjadi Top Entrepreneur.
 • Mencipta peluang, kemudahan dan insentif yang konstruktif dan berpiawaian tinggi.
 • Menterjemahkan agenda MPPB kepada realiti secara optimum.

Pendekatan & Strategi

 • Pendekatan project creation private driven
 • Pembangunan berkluster secara selektif
 • Pembangunan value chain & supply chain Bumiputera.
 • Lanskap Peruncitan
 • Lanskap "Conversion"
 • Lanskap Vendor
 • Lanskap Smart Auto
 • Lanskap IBS-Hardware