CAWANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CAWANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Pengenalan

 • Menyediakan kemudahan ruang niaga/ ruang kilang untuk disewa  bagi menambah bilangan usahawan Bumiputera serta meningkatkan lagi tahap usahaniaga mereka.

Fungsi

 • Menyediakan kemudahan premis perniagaan dan industri mengikut kesesuaian keperluan terkini dan semasa.
 • Memantap, memperkemaskan program sedia ada dan membangunkan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang mampu menghasilkan keluaran dan perkhidmatan yang berkualiti dan mempunyai nilai tambah yang tinggi untuk pasaran global.
 • Mengambil tindakan untuk meningkatkan imej premis dan ruang niaga melalui pengindahan bangunan serta program pemasaran yang sistematik.
 • Melaksanakan program Pembangunan Penyewa bagi meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan, khususnya dalam aspek pengeluaran dan pemasaran untuk melahirkan K-enterpreneur.

Objektif Operasi

 • Menyediakan kemudahan ruang niaga dan ruang kilang untuk disewa.
 • Menambah bilangan usahawan Bumiputera.
 • Mempertingkatkan tahap kecemerlangan ruang niaga bagi menyegerakan pencapaian matlamat masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera.

Piagam Pelanggan

 • Kami  berusaha  membina / membeli  78 projek premis perniagaan untuk bumiputera di seluruh negara dalam tempoh RMK9.
 • Kami akan berusaha memastikan kadar sewa   yang dikenakan sekurang- kurangnya 20% lebih rendah daripada kadar sewa pasaran.
 • Kami akan memutuskan permohonan penyewaan  dalam  tempoh  dua ( 2 ) minggu daripada   tarikh   laporan lengkap diterima.