Jadual Harga Buka Tender Jadual Harga Buka Tender

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian Sistem Integrated Library Mangement Utility (ILMU) Di Perpustakaan MARA Dan KKTM

 No. Tender 21/2014
 Bil. Tender 8
 Lampiran Attachment

 

Tender Semula Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan GIATMARA Yang Mengandungi 1 Blok Pentadbiran, 3 Blok Bengkel, 1 Unit Surau, 1 Unit Pondok Pengawal, 1 Unit Rumah Sampah Dan 1 Unit Pencawang TNB Di Atas Sebahagian Lot-Lot 2810 & 2813, Mukim Slim, Daerah Batang Padang, Perak
 No. Tender 22/2014
 Bil. Tender 27
 Lampiran Attachment

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian Komputer, Server Serta Sistem Rangkaian Bagi 3 MRSM

 No. Tender 23/2014
 Bil. Tender 14
 Lampiran Attachment

 

Cadangan Kerja-Kerja Pembinaan "Waste Water Treatment Plant" Bagi Bengkel Fesyen Dan Bengkel Perabot KKTM Rembau, Negeri Sembilan

 No. Tender 24/2014
 Bil. Tender 9
 Lampiran Attachment

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Melabel, Menyusun, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi "Program Automotive (Mechanical) &  Program Automotive (Mechatronics)" Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute  (UNIKL-MSI) Kulim Hi-Tech Park, Kedah

 No. Tender 25/2014
 Bil. Tender 24
 Lampiran Attachment

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15