Jadual Harga Buka Tender Jadual Harga Buka Tender

Cadangan Bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Mencetak Dan Mengepos Surat Peringatan Untuk Bahagian Kawalan Kredit

 No. Tender 41/2014
 Bil. Tender 4
 Lampiran Attachment

 

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Sistem Rangkaian Dan Perkakasan Serta Perisian (Render Farm) Bagi KKTM Rembau

 No. Tender 42/2014
 Bil. Tender 4
 Lampiran Attachment

 

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Mersing, Johor Sesi 2015/2016

 No. Tender 43/2014
 Bil. Tender 85
 Lampiran Attachment

 

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Bentong, Pahang Sesi 2015/2016

 No. Tender 44/2014
 Bil. Tender 130
 Lampiran Attachment

 

Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di Kolej MARA Kulim, Kedah Sesi 2015/2017

 No. Tender 45/2014
 Bil. Tender 139
 Lampiran Attachment

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15