JAMINAN / CAGARAN JAMINAN / CAGARAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Jaminan yang yang diterima/disyaratkan oleh MARA adalah seperti berikut :-

1.Jaminan Orang Perseorangan (Bermajikan)

    •    Kakitangan Sektor Awam

    •    Kakitangan Sektor Swasta

Atau

2.Tanah

    •    Bebas dari sekatan

    •    Milik Sendiri

    •    Milik Ibu/Bapa/Saudara

Atau

3.Gabungan Penjamin & Tanah

Jaminan Tambahan:-

  • Jaminan Ahli Lembaga Pengarah untuk Syarikat Sdn. Bhd.
  • Surat Ikatan Serahak bagi Pembiayaan Kontrak
  • Perjanjiaan Debenture bagi Pembiayaan RM250,001 dan ke atas