Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

 

Nama :  YBhg. Dato' Azhar Bin Abdul manaf
Jawatan :  Ketua Pengarah MARA
Emel azharabd@mara.gov.my
No Telefon :  03-261 34445 / 34444
No. Faks :  03-269 28993
Peranan:  
 
  a) Melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b) Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c) Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MARA serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
d) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MARA.