KHIDMAT NASIHAT KHIDMAT NASIHAT

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal


LATAR BELAKANG
  • Program Khidmat Nasihat adalah satu kemudahan yang disediakan oleh MARA kepada usahawan dan bakal usahawan dalam mendapatkan bimbingan dalam membangunkan usahawan. Program berbentuk outreach dan khidmat nasihat ini boleh diperolehi melalui 117 buah Pejabat MARA Daerah dan juga 14 buah Pejabat MARA Negeri.