LANSKAP PEMBANGUNAN PERUNCITAN BUMIPUTERA LANSKAP PEMBANGUNAN PERUNCITAN BUMIPUTERA

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Tujuan Lanskap Pembangunan Peruncitan Bumiputera diwujudkan adalah untuk menggiatkan penyertaan aktif golongan Bumiputera dalam industri peruncitan sebagai salah satu pendekatan strategik ke arah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

Ia juga boleh memberi peluang kepada usahawan Bumiputera sedia ada untuk terlibat dalam penyediaan barangan dan perkhidmatan di pasaran tempatan bagi melebar luaskan industri perkhidmatan dan produk halal negara.

Secara tidak langsung pelaksanaan program ini telah dapat mewujudkan lebih ramai usahawan Bumiputera dalam rantaian industri peruncitan negara.