LANSKAP PEMBANGUNAN TEKNOPRENEUR LANSKAP PEMBANGUNAN TEKNOPRENEUR

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Landskap Pembangunan Teknopreneur merupakan satu platform bagi menyalurkan ilmu pengetahuan dan kepakaran untuk melengkapkan usahawan dan bakal usahawan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan semasa dan akan datang supaya dapat menguruskan perniagaan mengikut keperluan pasaran. Ia dilaksanakan samada menggunakan kepakaran yang ada dalam MARA atau melalui perkongsian bistari dengan institusi penyelidikan/latihan/pendidikan kerajaan atau swasta di dalam dan luar negara.

Landskap ini menawarkan pakej latihan dan pembangunan yang boleh meningkatkan pengetahuan dan kemahiran usahawan dan bakal usahawan dalam satu bidang tertentu yang mempunyai nilai komersial untuk dikembangkan.