PRESTASI PIAGAM PELANGGAN MEI 2016 PRESTASI PIAGAM PELANGGAN MEI 2016

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

JANJI
MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN
TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN
 JUMLAH PERKHIDMATAN 
 JUMLAH MENEPATI STANDARD 
% MENEPATI STANDARD
JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD
% TIDAK MENEPATI STANDARD
Permohonan Pembiayaan Perniagaan, Pinjaman Pelajaran dan Kemudahan Latihan Keusahawanan yang lengkap diputuskan dalam tempoh 14 hari.
Pinjaman Pelajaran 
4,219
100
0
0
4,219
Pinjaman Perniagaan 
2,095
100.00
0
0
2,095
Kemudahan Latihan Keusahawanan 
7,918
98
188
2
8,106
Permohonan Sewaan Premis yang lengkap diputuskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tutup iklan.
65
100 0 0 65
Keputusan permohonan kemasukan ke MRSM diketahui mengikut peringkat seperti berikut : 
a) Tingkatan Satu - 30 hari selepas tarikh akhir ujian dan temuduga. 
b) Tingkatan Empat - 30 hari selepas tarikh keputusan PMR diumumkan.
Tingkatan 1 
6,941
100
0
0
6,941
Tingkatan 4 
2,169
100
0
0
2,169
Keputusan permohonan kemasukan ke Institusi Pendidikan Tinggi MARA (lKM, KKTM, KPM, GMl, KPTM dan UniKL) diketahui dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan ditutup.
38,152
100 0 0 38,152
Bayaran bil dan tuntutan dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima daripada pembekal.

1,370

100 0 0 1,370