Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Video Conference Di Ibu Pejabat MARA

No. Sebutharga 086/2018/34
Tarikh Paparan 03/10/2018
Tarikh Tutup 17/10/2018
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian Bagi Sistem IP-PABX Di Ibu Pejabat MARA

No. Sebutharga 086/2018/33
Tarikh Paparan 03/10/2018
Tarikh Tutup 17/10/2018
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perolehan Perkakasan Bagi WAN Load Balancer Di Pusat Data MARA

No. Sebutharga 086/2018/32
Tarikh Paparan 03/10/2018
Tarikh Tutup 17/10/2018
Lampiran Lampiran