Sebut Harga Kali Kedua Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah  Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Program Diploma Lukisan Reka Bentuk Bagi Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/01
Tarikh Paparan 10/01/2017
Tarikh Tutup 24/01/2017
Lampiran Lampiran