Cadangan Membekal, Memasang Kotak Fail Dan Aksesori Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Bilik Fail Di Bahagian Binaan Dan Selenggaraan, Tingkat 11, Ibu Pejabat MARA.

No. Sebutharga 086/2017/46
Tarikh Paparan 08/09/2017
Tarikh Tutup 21/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Menyediakan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Dan Perkhidmatan Pengawalan Hantaran Wang Kutipan (Cash In Transit) Bersenjata Di Kaunter Bayaran MARA Tingkat 2, Ibu Pejabat MARA, 21 Jalan MARA, Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/45
Tarikh Paparan 08/09/2017
Tarikh Tutup 21/09/2017
Lampiran Lampiran