Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima, Mengujilari, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Tujuan Pentauliahan St Sebagai Pusat Latihan Bertauliah Kekompetenan Penjaga Jentera Kategori A1 Sepenuh Dan Separuh Masa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

No. Sebutharga 086/2018/08
Tarikh Paparan 14/03/2018
Tarikh Tutup 29/03/2018
Lampiran Lampiran