SKIM PEMBIAYAAN SKIM PEMBIAYAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
 1. Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPiM)

Kemudahan Pembiayaan

 • Pembelian harta tetap (mesin/peralatan)
 • Ubahsuai premis perniagaan
 • Modal Pusingan

Kelayakan Pemohon

 • Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera yang berusia 18 tahun ke atas
 • Berpengalaman/berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi
 • Mempunyai lesen/permit/surat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan tersebut
 • Dapat menyumbangkan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek
 • Usahawan hendaklah melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan

Had Pembiayaan

 • Syarikat Milikan Tunggal/Perkongsian : RM 250,000.00
 • Syarikat Sendirian Berhad : RM 500,000.00

Jaminan

                Berpendapatan tetap bulanan tidak kurang 3% daripada jumlah 

                permohonan perbiayaan

                ATAU

Cagaran Tanah

Nilai Paksa Jualan Tanah (Forced Sale Value) sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah permohonan pembiayaan.

Kadar Keuntungan

 • 4% setahun

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8