SKIM PEMBIAYAAN SKIM PEMBIAYAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

      

 
  1. Skim Pembiayaan Perniagaan Lepasan IPMa (SEMAi)

Kemudahan ini ditawarkan kepada semua pelajar lepasan Intitusi Pendidikan MARA (IPMa).

Kelayakan Pemohon

  • Berumur 18 tahun ke atas
  • Menamatkan pengajian di IPMA dengan jayanya
  • Mendapatkan sokongan daripada Pengawal Pusat di tempat belajar /menjalani latihan.
  • Tempat dan lokasi perniagaan hendaklah sesuai dengan jenis perniagaan yang dijalankan dan mendapat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Perniagaan telah didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Jenis Perniagaan

  • Menjalankan perniagaan yang sama dan berkaitan dengan kursus yang diikuti di IPMa.
  • Menjalankan perniagaan dalam bidang lain yang berdaya maju dan menepati kriteria usahawan mudah jaya.

Had Pembiayaan

RM 50,000.00

Kadar Keuntungan

4% setahun

Jaminan / Cagaran

Tiada

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8