SKIM PEMBIAYAAN SKIM PEMBIAYAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
 1. Skim Pembiayaan Usahawan Global MARA – EXIM (GEMS)

Skim ini adalah kerjasama antara MARA dan EXIM Bank untuk menyediakan bantuan kewangan kepada usahawan Malaysia yang menjalankan operasi perniagaan di Luar Negara.

Kemudahan Pembiayaan

 • Pembelian aset atau pengubahsuaian
 • Pembelian bahan mentah, gaji dan overhead dan sebagainya.

Kelayakan Pemohon

 • Syarikat Malaysia yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965
 • Syarikat pengendali di luar Negara mesti beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun dan mempunyai Laporan Kewangan Beraudit dengan memperoleh keuntungan bagi 2 tahun terkini.
 • Status carian kredit syarikat adalah memuaskan berdasarkan laporan BMC/CCRIS/RAM Credit.
 • Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh MARA dan Exim Bank.

Had Pembiayaan

Minimum  : RM 300,000.00

Maximum : RM 2,000,000.00

Cagaran / Jaminan

Bank :

 • Cagaran tanah di Malaysia dengan Nilai Paksa Jualan Tanah sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah pembiayaan diluluskan.
 • 2 orang penjamin yang menetap di Malaysia
 • Jaminan kesemua Ahli Lembaga Pengarah

Jaminan Oleh MARA :

 • Jaminan kesemua Ahli Lembaga Pengarah

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8