SYARAT KELAYAKAN SYARAT KELAYAKAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
  • Warganegara Malaysia keturunan Melayu atau Bumiputera;
  • Umur 18 tahun ke atas;
  • Pengalaman / pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi;
  • Menjalankan perniagaan sepenuh masa;
  • Sumbangan modal pemohon 10% daripada kos projek;
  • Mempunyai lesen / permit / surat kebenaran daripada pihak berkuasa;
  • Dapat mengemukakan cagaran / jaminan yang mencukupi;
  • Perlu mengikuti Kursus Keusahawanan jika pengalaman dalam bidang perniagaan kurang daripada 6 bulan.
  • Menjalani Ujian PSIKOMETRI (kecuali skim SPiKE)