SYARAT KEMASUKAN KE IKM DAN KKTM MENGIKUT PROGRAM SYARAT KEMASUKAN KE IKM DAN KKTM MENGIKUT PROGRAM

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 


BIL

IKM/KKTM

PROGRAM

SYARAT KEMASUKAN

SYARAT LAIN

1

IKM Kuala Lumpur

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri

 

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Lulus Bahasa Melayu
 2. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 3. Lulus Matematik

Lelaki sahaja

 

Lulus Sijil Kemahiran Tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan Lulus SPM

 

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan
Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)

 

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Lulus Bahasa Melayu
 2. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 3. Lulus Matematik

Sijil Teknologi Kimpalan
Sijil Teknologi Fabrikasi Logam

 

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Lulus Bahasa Melayu

Lelaki sahaja

 

2

IKM Jasin

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif
(Jentera Berat)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri

 

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Lulus Bahasa Melayu
 2. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 3. Lulus Matematik

Lelaki sahaja

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)

 

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Lulus Bahasa Melayu
 2. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 3. Lulus Matematik

 

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14