SYARAT-SYARAT PENYEWAAN SYARAT-SYARAT PENYEWAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
  • Kelayakan pemohon terdiri daripada warganegara Malaysia dan berstatus Bumiputera.
  • Berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tarikh permohonan.
  • Had umur bagi pemohon yang terdiri daripada syarikat perkongsian atau bertaraf Sdn Bhd/ Bhd, semua ahli pengurusan dan pemegang saham adalah berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tarikh permohonan.
  • Tempoh penyewaan adalah 3 tahun + 3 tahun untuk premis perniagaan seperti Bazar, Arked, Plaza, Kedai, Kompleks dan sebagainya.
  • Tempoh penyewaan bagi Kawasan Industri MARA (KIM) adalah untuk 3 tahun + 3 tahun + 3 tahun.